Ons bestuur

Naast onze trainers heeft Trihalis een voltallig bestuur. Dit bestuur bestaat uit zeven personen en coördineert de bestuurlijke zaken binnen de vereniging. Uiteraard wordt het bestuur ondersteund door verscheidene commissies en functionarissen. De taakverdeling binnen het bestuur is op dit moment als volgt:

Dagelijks bestuur:
• Voorzitter: Sjoerd Wierda
• Penningmeester: Joris Matthee
• Secretaris: Lionel Wille

Algemene bestuursleden:
• Bas Corbijn (netwerk, extern)
• Carin van den Bosch (evenementen, S2T)
• Cees Verbeek (technisch beleid)
• Waldo Duin (kleding, sponsoring)

De ledenadministratie is in veilige handen bij Gradie Groenendaal. De rol van vertrouwenspersoon wordt vervult door Audrey van der Kraan.