Ons bestuur

Naast onze trainers heeft Trihalis een voltallig bestuur. Dit bestuur bestaat uit zeven personen en coördineert de bestuurlijke zaken binnen de vereniging. Uiteraard wordt het bestuur ondersteund door verscheidene commissies en functionarissen. De taakverdeling binnen het bestuur is op dit moment als volgt:

Dagelijks bestuur:
• Voorzitter: Sjoerd Wierda
• Penningmeester: Martine Ouwerkerk
• Secretaris: Bas Corbijn

Algemene bestuursleden:
• Ellen Wilms (evenementen, S2T)
• Cees Verbeek (technisch beleid)

De ledenadministratie is in veilige handen bij Gradie Groenendaal. De rol van vertrouwenspersoon wordt vervult door Audrey van der Kraan.